Αμορτισέρ - Αναρτήσεις Kayaba

Αμορτισέρ - Ελατήρια Kayaba

Τα ελατήρια kayba, υποστηρίζουν το βάρος των οχηµάτων και απορροφούν τους κραδασµούς από τις ανωµαλίες του δρόµου, ενώ τα αµορτισέρ ρυθµίζουν την κίνηση του ελατηρίου. Μαζί αποτελούν το σύστηµα ανάρτησης του οχήµατος, που κρατά τα ελαστικά σε επαφή µε το δρόµο.

autoservice75

Σταδιακή κόπωση και διάβρωση έχουν σαν αποτέλεσµα τη σταδιακή φθορά στα σπειροειδή ελατήρια, τα οποία µε τη πάροδο του χρόνου γίνονται πιο αδύναµα και µπορούν ακόµη και να σπάσουν απότοµα. Τα φθαρµένα ελατήρια θα αρχίσουν να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οχήµατος, µεγαλώνοντας τις αποστάσεις φρεναρίσµατος και µειώνοντας το «κράτηµα», αυξάνοντας τη φθορά των ελαστικών, ενώ περιορίζουν την απόκριση του συστήµατος διεύθυνσης.

Τα ελατήρια θα πρέπει πάντα να τοποθετούνται σε ζεύγη ανά άξονα για να εξασφαλιστεί µια ακόµα σπίρα ύψος και να αποφευχθεί οποιαδήποτε έλξη προς τη µία πλευρά κατά το φρενάρισµα.

 

Ελατήρια  Kayaba K-Flex

autoservice76
Η Kayaba, χρησιµοποιεί θερµή και ψυχρή τεχνολογία περιέλιξης για να παράγει σπειροειδή ελατήρια Kayaba K-Flex.Πρόκειται για µία προσεκτικά ελεγχόµενη διαδικασία, που έχει σαν αποτέλεσµα να αυξάνει σηµαντικά τη διάρκεια ζωής του ελατηρίου. Όλα τα ελατήρια K-Flex έχουν µια επίστρωση εποξικής σκόνης, η οποία εγγυάται τη σκλήρυνση και το ανθεκτικό φινίρισµα µε αυξηµένη αντοχή στη διάβρωση.

 

 

Κιτ ανάρτησης Kayaba 
Το κιτ ανάρτησης Kayaba, ενεργεί ως σύνδεσµος µεταξύ του αµορτισέρ και του σασί του οχήµατος και θα πρέπει να αντικατασταθεί για:
– τη µείωση των κραδασµών και του θορύβου της ανάρτησης
– τη βελτίωση του συστήµατος διεύθυνσης
– την εξάλειψη του θορύβου
– «κρατάει» το αµορτισέρ, επιτυνχάνοντας τη βέλτιστη γεωµετρία του συστήµατος διεύθυνσης.