ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ

Ο Συμπλέκτης είναι ο πρώτος μηχανισμός του συστήµατος µετάδοσης κίνησης και βρίσκεται αμέσως μετά τον κινητήρα, δηλαδή μεσολαβεί μεταξύ σφονδύλου και κιβωτίου ταχυτήτων. Σκοπός του είναι να συνδέει και να αποσυνδέει τον στροφαλοφόρο άξονα (μέσω του σφονδύλου) και τον πρωτεύοντα άξονα του κιβωτίου ταχυτήτων. Ο συµπλέκτης του αυτοκίνητου χρησιµεύει για τη µετάδοση της ροπής στρέψεως του κινητήρα στο σύστηµα µετάδοσης της κίνησης και για την προσωρινή αποσύνδέση του κινητήρα και οµαλή εκκίνηση.

 

Συμπλέκτης & Μετάδοση

Σετ Συμπλέκτη LuK

Σετ Συμπλέκτη SACHS

Σετ Συμπλέκτη VALEO

Σετ Συμπλέκτη DAIKIN

Σετ Συμπλέκτη AISIN

Σετ Συμπλέκτη BORG & BECK

 

 

Σφόνδυλος - Βολάν

Σφόνδυλος - Βολάν LuK

Σφόνδυλος - Βολάν SACHS

Σφόνδυλος - Βολάν VALEO

Σφόνδυλος - Βολάν DAIKIN

Σφόνδυλος - Βολάν AISIN

Σφόνδυλος - Βολάν BORG & BECK

 

 

Ομοκεντρική κάτω αντλία - ρουλεμάν συμπλέκτη

Ρουλεμάν Συμπλέκτη LuK

Ρουλεμάν Συμπλέκτη SACHS

Ρουλεμάν Συμπλέκτη VALEO

Ρουλεμάν Συμπλέκτη DAIKIN

Ρουλεμάν Συμπλέκτη AISIN

Ρουλεμάν Συμπλέκτη BORG & BECK