Τακάκια Ferodo

Τακάκια Ferodo

 
Ειδικότερα, η Ferodo εξέλιξε μια νέα σειρά από τακάκια με σύνθεση χαμηλής περιεκτικότητας σε χαλκό, χρησιμοποιώντας μια νέα διαδικασία ελέγχου των αποτυπωμάτων τριβής.
 
Σύμφωνα με τη Ferodo τα τακάκια Eco-Friction είναι ήδη εδώ και επιτυγχάνουν εκπληκτικά αποτελέσματα ακόμη και πριν εφαρμοστούν οι νέες οικολογικές προδιαγραφές που απαιτούνται σε όλον το δυτικό κόσμο.
 
Ο χαλκός αποτελούσε μέχρι τώρα κύριο συστατικό για τις συνθέσεις των υλικών τριβής υψηλής απόδοσης, διαθέτοντας χαρακτηριστικά που βελτίωναν εξαιρετικά τις ιδιότητες των υλικών τριβής. Δυστυχώς, η συνεισφορά του χαλκού στη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω της σκόνης του υλικού τριβής που διαχέεται στο υπέδαφος με τη βροχή, κάνει όλο και περισσότερο επιτακτική την απόσυρσή του από τη σύνθεση των υλικών τριβής.
 
Η διαδικασία εξέλιξης της Ferodo επέτρεψε την καταγραφή των ιδιοτήτων 1.500 διαφορετικών υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υλικών τριβής και τη δημιουργία υλικών πέδησης υψηλής απόδοσης σε πολύ μικρό χρόνο, αντικαθιστώντας το χαλκό χωρίς επιπτώσεις στη μακροζωία και τις ιδιότητες του υλικού τριβής. Τα νέα τακάκια είναι μία σύνθεση από 20 έως 30 υλικά, με το καθένα να συνεισφέρει με τα διαφορετικά του χαρακτηριστικά στις επιδόσεις στο φρενάρισμα που αναμένουν όλοι από μια εταιρεία όπως η Ferodo.